14.05.2024 SAAT: 10:30 Tarihli %50 Kabuklu Fındık Fiyatı Brüt: 112,30 TL/KG Net: 110,00 TL/KG

HASBİL FINDIK SINCE 1988

Laboratuvar

Tesisimiz tüm kalite ve yasal şartları karşılayacak donamında laboratuvar kurmuştur. Laboratuvarımızda aşağıdaki analizler yüzde %100 e yakın doğrulukta yapılabilmektedir.İlgili personellere gerekli kurum dışı ve kurum içi  eğitimler sağlanarak etkinliği garanti altına alınmıştır. Yapılan analizlerin akredite kuruluşlar ile doğrulamaları yapılarak güvenilirliği ve doğruluğu güvence altına alınmıştır.

Yapılan Analizler

  • Aflatoksin: Aflatoksin analizi son model HPLC cihazı kullanılarak  HPLC(AOAC,Vol:88,2005) metodu ile yapılmaktadır. İlgili laboratuvar personelleri kurum içi ve kurum dışı gerekli tüm  eğitimleri alarak deneyim ve tecribesi artırılmış ve yetkinlik düzeyleri optimum seviyeye çıkarılmıştır. Hammadde kabul ve son ürün aflatoksin analizleri yapılarak sonuçlar  kayıt altına alınmaktadır.Kabuklu fındık ve iç fındık kabulda yapılan aflatoksin analizlerinde limit aşımı olduğunda hammadde reddedilmekte ve tedarikçi ile ilgili düzeltici faaliyet başlatılmaktadır.
  • Nem (rutubet): Hammmadde ve mamül ürün için kalite parametresi olan nem analizi hızlı metod ile yapılmaktadır.  AND MX-50 marka /model cihazı ile 8 dakikada sonuç alınmaktadır. TS EN ISO 665 2020  metodu baz alınarak cihazın doğrulaması yapılmaş ,gerekli eğitimler temin edilerek ilgili personellerin yetkinliği artırılmıştır. Ayrıca dış hizmet alımı ile akredite firmalar ile plan dahilinde doğrulamaları yapılmaktadır.
  • Asit analizi: Hammadde ve mamül ürün için kalite parametresi olan asitlik son model cihazlar kullanılarak titrametrik yöntem ile manuel olarak  yapılmaktadır. TS EN ISO 660 Analiz yöntemiyle çok kısa sürede yüksek doğrulukta sonuç alınmaktadır.İlgili personellere gerekli kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları sağlanarak yetkinlikleri artırılmıştır. Analiz planı paralelinde asit analizleri yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır. Akradite laboratuvarlar ile belirli periyotlar ile doğrulamalar yapılmakta ve analiz doğrulukları garanti altına alınmaktadır.
  • Peroksit: Hammadde ve mamül ürün için kalite parametresi olan peroksit değeri son model cihazlar kullanılarak titrametrik yöntem ile manuel olarak  yapılmaktadır. TS EN ISO 3960 Analiz yöntemiyle çok kısa sürede yüksek doğrulukta sonuç alınmaktadır. İlgili personellere gerekli kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları sağlanarak yetkinlikleri artırılmıştır. Analiz planı paralelinde peroksit analizleri yapılmakta ve kayıtlar tutulmaktadır.Akradite laboratuvarlar ile belirli periyotlarda doğrulamlar yapılmakta ve  analiz doğrulukları garanti altına alınmaktadır.                                                                  
  • Mikrobiyoloji analizleri :  Laboratuvarımızda mikrobiyal analiz olarak ;Toplam canlı, Küf-maya, Coliform,E.coli, Staph. aureus, Salmonella spp analizleri yapılmaktadır. Bu analizleri yapabilecek son model  donanımlar (steril ekim kabini, homojenizer, otoklav, inkübatörler vb.) laboratuvarımızda mevcuttur. İlgili personellere gerekli kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları sağlanarak yetkinlikleri artırılmıştır. Mikrobiyoloji analizlerinde uluslararası kabul görmüş CompactDry SL,Contact slide,3MPetrifilm yöntemleri ile mikrobiyoloji analiz planı paralelinde analizler yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
  • Fiziksel analizler: Kabuklu fındık ve iç fındık kabullerde ve son ürünlerde Fiziksel analizler yapılıp kayıt altına alınır. Fiziksel analizlerde; haşlak ,buruşuk, urlu, limonlu, lekeli, iç-dış küflü,iç-dış çürük, kurt yenikli vb. gibi kalite parametreleri kontrol edilir. İlgili  personellere gerekli kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları sağlanmış ve deneyim kazandırılmıştır.
  • Swap testleri: Tesis ve personel hijyeni paralelinde temizlik ve hijyen  etkinliğini belirlemek için Biocontrol MVP Ion (ATP ölçer) ile swap analizleri yapılarak otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Temizlik ve hijyen verimliliği ölçülmekte tesis ve personel hijyen kontrolleri ile ürünler koruma altına alınmaktadır. Çalışma ortamı ve üretim süreçleri periyodik olarak kontrol edilerek temiz ve hijyenik ortamlarda üretim ve çalışma yapılmaktadır.
  • Ph Metre:Temizlik sonrası kimyasal kalıntı kontrolü için kullanılır. Temizlik sonrası kalıntı kontrolü yapılarak ürünün temas ettiği yüzeylerdeki kimyasal kalıntılar belirlenir.

Kurum İçi Laboratuvarımız